Придобиване на българска шофьорска книжка по чл. 162

За кандидати, имащи валидна такава издадена от държава извън ЕС

КАТЕГОРИЯТА ДАВА ПРАВО ДА УПРАВЛЯВАТЕ:

  • всички видове леки и товарни автомобили

  • бусове до девет места

  • прикачени към тях ремаркета до 750 кг.

  • мотопеди

TOTOV_shofjorski_kursove_bg_driving_license
TOTOV_shofjorski_kursove_bg_driving_license

МОДУЛИ И ВРЕМТРАЕНЕ:

Обучение не се изисква, а само изпити:

Теоретично обучение – не се полага

Практическо обучение – не е задължително (2 уч.ч. са включени в цената за запознаване с автомобила преди изпита.)

Курс започва веднага.

280 лв. с ДДС

Такса за обучение (2 уч. часа на МПС) и административно обслужване

Изпитните такси НЕ са включени в таксата за обучение.
*Такса за теоретичен изпит пред ДАИ - ( Bg или En ) –(такса + ваучер)
- 70 лв.
*Такса за практически изпит пред ДАИ – (такса + ваучер) -
80 лв.

Цени

Необходими документи

  • една снимка

  • данни от диплома най-малко за основно образование (ако не е българска, то трябва уеднаквяване в МОН)

  • преведена и легализирана шофьорска книжка

  • ЛК с пребиваване в България най-малко180 дни

TOTOV_shofjorski_kursove_documenti
TOTOV_shofjorski_kursove_documenti

Запишете се:

0888 265 333