Курсове за Категория „C”

Обучение на товарен автомобил

*Обучението се извършва от партньорски учебен център

КАТЕГОРИЯТА ДАВА ПРАВО ДА УПРАВЛЯВАТЕ:

 • всички видове леки и товарни автомобили

 • бусове до девет места

 • прикачени към тях ремаркета до 750 кг.

 • мотопеди

TOTOV_shofjorski_kursove_C category
TOTOV_shofjorski_kursove_C category

МОДУЛИ И ВРЕМТРАЕНЕ:

Обучението включва два модула:

 • Теоретично обучение – ”Превоз на товари” и “Общо устройство на МПС”

 • Практическо обучение – 20 учебни часа с товарен автомобил

Часовете по управление започват и приключват пред учебния център.

Обучението продължава около два месеца.

Цени

900 лв.

*Може да се разсрочи на две части - първа вноска 500 лв.

Изпитните такси НЕ са включени в таксата за обучение.

 • Такса за вътрешен изпит по теория – 30 лв.

 • Такса за вътрешен изпит по практика – 30 лв.

 • Такса за теоретичен изпит пред ДАИ – 70 лв.

 • Такса за практически изпит пред ДАИ – 80 лв.

*Ако се наложи допълнително практическо обучение или имащи книжка искат да се дообучат, едно занимание – 2 учебни часа е 80 лв.

Необходими документи

 • ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ИЗДЪРЖАН ИЗПИТ КАТЕГОРИЯ „В” и още:

 • психо свидетелство

 • две снимки

 • ксерокопие на диплома най-малко за основно образование

 • Копие на шофьорската книжка

TOTOV_shofjorski_kursove_documenti
TOTOV_shofjorski_kursove_documenti

Запишете се:

0888 265 333